bild på en brygga i kvällsljus

Vad är turism och besöksnäring?

I ekonomiska termer är besöksnäringen den näring som bidrar till turismkonsumtionen. Turism mäts och definieras från konsumtionssidan som ”människors aktiviteter när de reser till eller vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för fritid, affärer eller andra syften och för kortare tid än ett år”.

Näringen är sammansatt av flera branscher, där de största är hotell, restaurang och övrig logi, transporter samt varuhandel. Kultur, sport och rekreation är andra delar av näringen. Besöksnäringen är också i hög grad sammanlänkad med offentliga strukturer.
Källa: Tillväxtverket/UNWTO

Här kan du läsa mer om Naturturism och om Sveriges unika besöksnäring!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad 2018-02-27