RSS-nyheter från Gnesta kommun

Denna sida listar de tio senaste nyheterna på Gnesta.se
 • 2019-06-17
  Eldningsförbud
  Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är förbjuden. Det gäller även eldning i tunna eller liknande även om den står på ett obrännbart underlag.Du får använda fasta grillplatser och hemmagrillar, men inte engångsgrill
  • Det är tillåtet att använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand.
  • Du får använda fasta hemmagrillar som står på egna ben. De får inte vara i kontakt med marken eller är nära marken.
  • Du får inte använda engångsgrill.


 • 2019-06-13
  Nytt nummer av Socialnytt!
  I det här numret berättar vi bland annat mer om socialtjänstens utveckling samt presenterar den nya verksamhetschefen som nu är på plats där. Vi rapporterar från den välbesökta och personliga föreläsningen med skådespelerskan och programledaren Sanna Bråding. Vi lyfter också våra nya medarbetare som ansvarar för anhörig-, aktivitets- och frivilligverksamhet och bjuder även på reportage från både Ekhagen, Strandhagen samt ett av socialförvaltningens goda exempel; Björnlunda hemtjänst.Du hittar Socialnytt under relaterad info här nedan.Under nästa vecka delas även Socialnytt ut i pappersform till bland annat Servicecenter, väntrummen på Vårdcentralen och Elektron, på äldreboendena samt på Träffpunkten, Powerhuset och på Café Flamman.

 • 2019-06-13
  Välkommen till barn- och utbildningsnämnden
  Kallelse och sammanträdeshandlingar hittar du under relaterad information.

 • 2019-06-12
  Tips till tonårsföräldrar inför sommaren
  Skolavslutning, midsommar och varma sommarkvällar med polarna. Nu väntar en tid då risken ökar att många ungdomar dricker alkohol för första gången. Många råkar också ut för bråk och olyckor på grund av fylla. Därför önskar skolan, socialtjänst, fritidspersonal på Chill och polisen att samverka med föräldrar och vårdnadshavare för att skapa en lugn och trygg sommar för kommunens ungdomar.Som tonårsförälder/vårdnadshavare kan man ofta känna sig maktlös, men det finns så mycket du kan göra. En bra relation handlar om att bygga upp förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser och att du tar dem på allvar. Våga vara omtänksam och prata om dina känslor med ditt barn. Om du är orolig, berätta varför du är det men du måste också våga släppa taget. Som tonåring befinner man sig i gränslandet mellan att vara barn och vuxen och det är mycket nytt att ta ställning till, inte minst alkohol, vilka vänner man ska umgås med och det kan vara svårt att stå emot grupptryck.Fem tips till dig som tonårsförälder/vårdnadshavare inför skolavslutning och sommarlov:
  1. Visa att du bryr dig
   Prata med din tonåring om stundande firanden – hur ser planerna ut, vad ska de göra, vilka ska de träffa, var ska de vara. Berätta hur du ser på alkohol, tider och så vidare. Det är bra att bestämma en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon och det är även bra att finnas tillgänglig om något skulle hända.

  2. Bjud inte på alkohol och köp inte ut
   Forskning visar att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och de dricker också mer. Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn "visar" du att det är okej att de dricker.

  3. Hjälp till att säga nej
   Ge din tonåring bra argument och berätta att det är helt okej att ha en egen vilja och säga nej, även när ”alla andra” säger ja. Berätta också att det faktiskt inte är sant att alla ungdomar dricker.

  4. Våga prata om alkohol
   Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med sitt barn. Om du är orolig, berätta varför du är det. Var tydlig och sätt gränser. Ju tydligare du är, desto enklare är det för tonåringen att själv ta ställning eller göra som du bestämt. En bra idé är att inte se det som att du ska ”säga till” din tonåring. Se det istället som att du tar initiativet till ett samtal, där båda får komma till tals. På så vis hamnar inte din tonåring i underläge.

  5. Kom överens med andra föräldrar
   Prata med andra föräldrar om hur de ser på alkohol, vilka tider som gäller för deras barn och så vidare. Det kan vara skönt att veta vad som gäller i andra familjer när argumentet ”alla andra får” dyker upp i diskussionerna med din tonåring.
  Kom ihåg att du är en förebild som kan påverka – du som förälder är viktig och det du gör och säger har stor betydelse för dina barn! Fundera på vilka värderingar kring alkohol som du vill förmedla till just ditt barn.
  Mer information samt filmer med tips som rör ungdomar och alkohol hittar du nedan, under relaterad info.

 • 2019-06-10
  Välkommen till samhällsbyggnadsnämnden
  Kallelse och sammanträdeshandlingar hittar du under relaterad information.

 • 2019-06-10
  Välkommen till kommunfullmäktige
  På dagordningen behandlas:
  • Ägardirektiv till de kommunala bolagen
  • Bolagsordning kommunala bolag
  • Anmälan av nya motioner


 • 2019-06-10
  Välkommen till socialnämnden
  Länk till kallelse och sammanträdeshandlingar hittar du under relaterad information.

 • 2019-05-28
  Ett aktivt sommarlov i Gnesta kommun
  Nu kan vi presentera årets sommarlovsaktiviteter. Det finns 15 olika aktiviteter att välja mellan. För alla under 18 år måste du som vårdnadshavare anmäla barnen. Anmälan öppnar måndagen den 3 juni. Cirka en vecka efter att anmälan har kommit till oss så får du en bekräftelse på om ditt barn blivit antagen. Det blir en lång, härlig och aktiv sommar!Här hittar du alla sommarlovsaktiviteterna – hela listan!

 • 2019-05-24
  Ännu mer skapande skola!
  För elfte året fördelar Kulturrådet pengar till landets kommunala och fristående skolor via deras huvudmän. Då förskolan prioriterats så får grundskolan inte lika mycket pengar som tidigare år. Men samtidigt prioriteras de kommuner som nu långsiktigt börjat fördjupa sitt arbete med konstnärliga uttryck i skolan. Skapande skola har gått från att gälla högstadiet år 2008 till att omfatta hela grundskolan. Sedan 2015 också förskolan. Av bidraget på 435 000 kronor är 135 000 kronor öronmärkta för just förskolan i Gnesta kommun. För att ta del av hela fördelningen, se relaterad info.Ett garanterat grundutbud av kulturMed tanke på att Barnkonventionen blir lag nästa år, ska huvudmännen garantera ett grundutbud av kultur för sina barn och elever. Skapande skolas projektmedel är endast komplement för att kunna fördjupa och utveckla sig inom konstområdena. Bidraget kan alltså inte finansiera sådant som ska ingå i skolans ordinarie verksamhet enligt gällande styrdokument såsom digitalisering, programmering, media- och informationskunnighet (MIK), inköp av utrustning med mera. Skapande skola verksamheten ska utgå från konstområden och syfta till att öka det egna skapandet.

 • 2019-05-24
  Gnesta har lägst nattfasta i Sörmland
  Nattfasta är alltså tiden under natten då en person inte äter eller dricker någonting som ger nämnvärd energi. Socialstyrelsens rekommendation är att nattfastan inte bör överstiga elva timmar. Målet är att undvika att måltiderna kommer för tätt under dagen samt att motverka undernäring.Minskat nattfastan mestNattfasterapporten, som genomförs av Nutritionsrådet Sörmland, består av en kartläggning av nattfastan för äldre vid särskilda boenden och på sjukhusen i Sörmland. Den visar att åtta av nio kommuner i länet samt landstinget har förbättrat sina resultat mellan mätningen 2016 och 2018. Gnesta är den kommun i länet som har minskat nattfastan allra mest och som även har det lägsta medelvärdet på nattfasta i länet under 2018, nämligen en medellängd på 9,95 timmar.Förvaltningschef för Socialförvaltningen Ann Malmström är mycket nöjd med resultaten.
  – Att minska ner nattfastans längd på våra äldreboenden är något som vi arbetat hårt för i Gnesta och det är därför väldigt roligt att se när det ger resultat!
  Engagemang och förståelseAnders Hallinder, enhetschef för Strandhagen, berättar om hur man i Gnesta arbetat för att minska nattfastan. Förutom att se över schemaläggning och planering av måltider och mellanmål, har man även lagt stor vikt i personalens engagemang och förståelse för att man kan göra skillnad genom sin inställning till kost och äldre.
  – På utvecklingsdagar har vi haft nutrition och nattfasta som tema. Varje arbetsgrupp har fått komma med förslag på hur man kan arbeta. Ett bra samarbete mellan enheter och ett utvecklat teamarbete mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterska har också stor vikt, berättar Anders.  
  Att även ha ett engagerat måltidsombud som kan handleda sina kollegor är viktigt.
  – Måltidsombuden har fått inspiration genom föreläsningar om kost och äldre och sedan spridit denna kunskap vidare i sina verksamheter, tillägger Anders.
  Mer information Sveriges Radio P4 Sörmland har besökt Strandhagens äldreboende där de gjort ett reportage om arbetet med nattfastan. Lyssna på inslaget via länken nedan. Se relaterad info.Hela Nattfasterapporten finns att läsa på Forskning och utveckling i Sörmlands hemsida. Se relaterad info.   På Forskning och utveckling i Sörmlands hemsida kan du även lyssna på en podd där måltidsombudet från Strandhagen (dåvarande Frustunagården) berättar mer om arbetet kring nattfastan. Se relaterad info.

Senast publicerad 2019-01-07