RSS-nyheter från Gnesta kommun

Denna sida listar de tio senaste nyheterna på Gnesta.se
 • 2019-12-05
  Välkommen till samhällsbyggnadsnämnden
  Kallelse och sammanträdeshandlingar hittar du under relaterad information.

 • 2019-12-05
  Välkommen till socialnämnden
  Kallelse och sammanträdeshandlingar hittar du under relaterad information.

 • 2019-12-04
  Krav på tillstånd för fyrverkeriraketer
  Fyrverkeriraketer med styrpinne står för mer än hälften av de bränder och personskadeolyckor som orsakas av fyrverkerier. Därför har reglerna från och med den 1 juni 2019 skärpts. I och med den nya föreskriften (MSBFS 2019: 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor) krävs följande för att få skjuta raketer med styrpinne:
  • Tillstånd till användning av explosiv vara. Du som bor i Gnesta, Trosa, Oxelösund och Nyköping söker tillstånd hos Sörmlandskustens räddningstjänst.
   Se relaterad info.
  • Du måste kunna uppvisa en genomgången B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningssamordnare. Se relaterad info.
  Den ändrade bestämmelsen gäller endast raketer med styrpinne. Övriga typer av fyrverkerier som allmänheten kan köpa i vissa butiker, framför allt inför nyår, berörs inte. Tänk på att användning av fyrverkeriartiklar kan, oavsett typ, dessutom kräva polistillstånd. Du kan läsa mer på MSB:s eller polisens webbplatser. Se relaterad info.

 • 2019-12-04
  Välkommen till barn- och utbildningsnämnden
  Kallelse och sammanträdeshandlingar kan du hitta under relaterad information.

 • 2019-12-04
  Färdtjänstresa under julen
  Från och med den 12 december kan du som reser med färdtjänst i Sörmland boka dina resor för den 24, 25 och 26 december.Bokningen öppnar klockan 07.00.
  Du bokar dina julresor genom att ringa 020-44 40 00.


 • 2019-12-03
  Ställ frågor om bygglov
  Har du funderingar kring bygglov? Vad krävs vid en bygglovsansökan och hur går bygglovsprocessen går till?Torsdagen den 5 december mellan 17 -19 finns Gnesta kommuns bygglovshandläggare på Gnesta servicecenter och svarar på dina frågor.Välkommen!

 • 2019-11-28
  Välkommen till kommunfullmäktige
  Kallelse och sammanträdeshandlingar hittar du under relaterad information.

 • 2019-11-26
  Välkommen till kommunstyrelsen
  Kallelse och sammanträdeshandlingar hittar du under relaterad information.

 • 2019-11-22
  En vecka fri från våld
  En vecka fri från våld arrangeras i länets samtliga kommuner och samordnas av Länsstyrelsen. Kampanjen vill öka allmänhetens medvetenhet om problemets vidd samt öka den civila och den politiska viljan att stoppa våld mot kvinnor. En vecka fri från våld inleds den 25:e november, som också är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

  Vi uppmärksammar veckan med utställningen Våld i nära relationer på biblioteket i Gnesta. Arrangör är Lotta Brattberg, Samordnare folkhälsa och våld i nära relationer i Gnesta kommun.

  Orange Day
  2008 startade FNs dåvarande generalsekreterare kampanjen UNiTE To End Violence Against Women och utnämnde den 25:e varje månad till Orange Day. En dag för regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en framtid fri från våld mot kvinnor och flickor.Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, psykiska och sexuella konsekvenser. I allt för många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv.

 • 2019-11-20
  Påminnelse: Skapande Skola
  Nu är det dags för professionella kulturutövare att inkomma med intresseanmälan kring Skapande Skola-projekt. Nytt för i år är att vi endast tar emot intresseanmälningar inskickade via vår e-tjänst fram till och med den 29 november 2019 klockan 24.00, se relaterad info. Prioriterade årskurser inom grundskolan för Skapande Skola är förskoleklass, åk 3, 5 och 8. Även andra årskurser får ta del av Skapande skola i mån av intresse och ekonomiska medel. Observera att vi endast tar hänsyn till intresseanmälningar som inkommit via vår e-tjänst.Vad händer sen?Under första halvan av december 2019 får ni möjlighet att träffa representanter från kommunen som arbetar med Skapande Skola för att visa upp och förklara vad projektet går ut på. Tider för detta meddelas veckan innan. Även om du inte kan delta detta datum är du välkommen att skicka in en ansökan.Beslut om vilket Skapande skola-projekt som blir av eller inte sker i juni 2020 efter att Kulturrådet delger sitt beslut om fördelning av medlen till Skapande skola.

Senast publicerad 2019-01-07