RSS-nyheter från Gnesta kommun

Denna sida listar de tio senaste nyheterna på Gnesta.se

 • Beslut om publikgräns på åtta personer
  Från och med den 24 november får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte hållas i Södermanlands län om den samlar mer än åtta personer. Beslutet innebär att den tidigare gränsen på max 50 deltagare upphör att gälla. Undantag gäller för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20 personer.Beslutet kommer att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den föreslagna begränsningen inte ska gälla för längre tid än fyra veckor.


 • Vill du lära dig hur du kan stödja ditt barns språkutveckling?
  Lotta Gustafsson Kankaanpää, språkpedagog och legitimerad lärare, hjälper dig med en genomgång och utbildning, där allt sker digitalt och utifrån ett individuellt upplägg som ni tar fram tillsammans. Kontakta Lotta för att boka in en tid att höras digitalt på ett sätt som passar dig.Intresserad? Hör av dig till Lotta Gustafsson Kankaanpää, se kontakt.Välkommen!


 • Nya rutiner för information om konstaterad smitta i förskolan och skolan
  Information ges numera av verksamheten vid smittoriskSedan idag, onsdag 18 november är det rektor, som gör en bedömning av vilka på förskolan eller skolan som riskerar att ha utsatts för smitta, om en person som vistats i verksamheten har bekräftats ha covid-19. Det är också rektor, istället för smittskyddet, som kontaktar de som riskerar att ha smittats.Informationen som skickas ut har tagits fram av Region Sörmland och skickas på uppdrag av regionen. Den innehåller förhållningsregler för de personer som kan ha utsatts för smittrisk. Förhållningsreglerna har alltså inte bestämts av skolan, utan av regionen. Vi skickar också med information om vilken dag personen med covid-19 senast var i skolan.De nya rutinerna har tagits fram för att säkerställa att smittspårningen genomförs på ett effektivt sätt. Förändringen kan innebära att fler får information med förhållningsregler jämfört med tidigare under hösten eller i våras. Eftersom vi bara informerar de som rektor bedömer riskerar att ha smittats, kommer alltså vissa vårdnadshavare få information som inte andra får.FörhållningsreglerBarn och elever som kan ha utsatts för smittrisk i förskolan och skolan, får följande förhållningsregler av Region Sörmland. Förhållningsreglerna gäller från den dag personen som riskerar att ha smittat andra senast var i verksamheten och 14 dagar framåt.Man ska:
  • Träffa så få personer som möjligt; undvika att träffa vänner och avstå från fritidsaktiviteter som innebär nära kontakt med andra; undvika att gå i affärer och vistas i allmänna lokaler samt om möjligt undvik att resa med kollektivtrafiken; hålla avstånd till de som du ändå måste träffa (1,5–2 meter), både inom- och utomhus.
  • Stanna hemma vid symtom, även om de är milda och inte utsätta andra för smittrisk. De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.
  Provtagning för covid-19Du anmäler dig till provtagning genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se. Se relaterad info. Om du är 13 år eller äldre loggar du själv in. För barn som är 6-12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.Om du inte har möjlighet att använda eller skaffa e-legitimation kan du skicka ett mejl till provtagningcovid19@regionsormland.se för att få hjälp så att du själv kan boka en provtagning.


 • Digitala klassrum på vuxenutbildningen
  – Just nu är det bestämt att de elever som läser kurser på grundskole- och gymnasienivå ska ha distansundervisningen, förutom när de har prov. Då är de här i skolans lokaler, säger Cecilia Berlin, lärare i svenska som andra språk (SVA) på vuxenutbildningen i Gnesta.Rent praktiskt går det till så att eleverna loggar in på Google Meet, som är ett digitalt klassrum. Där kan de sen följa lektionen och se och höra Cecilia. En av eleverna i Cecilias klass är Gnestabon Graham Norris, från Storbritannien.– Jag har skapat ett litet kontor hemma så jag sitter nästan alltid där framför datorn. Det fungerar jättebra! En annan bra sak är att jag inte behöver vabba längre eftersom jag ändå är hemma om barnen är sjuka. Det enda är att min yngsta dotter, som är fyra år gammal, ibland blir lite nyfiken och kommer för att titta vad jag gör, skrattar Graham.Lektioner på distansMed anledning av coronapandemin, och de just nu skärpta råden, bedrivs de flesta av vuxenutbildningens lektioner på distans. Men det finns undantag. Eleverna på svenska för invandrare, sfi, som har mycket lite datavana och kunskaper i svenska språket erbjuds fortsatt undervisning i skolans lokaler. Men då är det tydliga regler som gäller för att förhindra smittspridning.– De får sitta max sex elever i varje klassrum och rasterna är borttagna för att förhindra samlingar av elever. Sen spritas också både händer och skolbänkar innan varje lektion, säger Cecilia.Vilken är den främsta negativa effekten av coronakrisen för vuxenutbildningen?– Jag kan sakna de mänskliga mötena och de spontana samtalen som uppstår i klassrummet när eleverna är engagerade i något ämne. Många verksamheter har inte heller möjlighet att ta emot praktikanter just nu vilket gör att eleverna inte kommer ut på arbetsplatser där de kan öva på sin svenska.Och den positiva?– Att eleverna i min klass har blivit mycket bättre på att använda och hantera sina datorer! Det är en förutsättning idag för att kunna vara delaktig i samhället, säger Cecilia.


 • Ny plats för utställningen Jag och Corona
  Under hösten har biblioteket samlat in berättelser om hur Gnesta kommun och dess invånare påverkats av Coronapandemin. Nu presenteras de bidrag som kommit in. Då vi inte kunde ha utställningen inne i biblioteket löste vi det på ett annat sätt. Från att tidigare hängt i skyltfönstret brevid restaurant Dragon hänger den nu i bibliotekets fönster ut mot Strömmentorget. Detta då butikslokalen har hyrts ut. Du kan se utställningen dygnet runt fram till den 5 december.Pandemin pågår fortfarandeCoronapandemin är tyvärr långt ifrån över. Berättelserna om den här tiden kommer behöva fortsätta skrivas och vi planerar för en uppföljande utställning längre fram. Vi fortsätter därför att efterlysa berättelser om hur coronapandemin påverkat dig och din vardag. Det går också bra att fota, brodera, måla eller skulptera din historia. Alla uttryckssätt är intressanta. Skicka gärna in ditt bidrag till biblioteket med mejl, biblioteket@gnesta.se, eller post. Bidrag kan också lämnas i bibliotekets bokinkast eller efter överenskommelse om ditt bidrag är stort.


 • Gnestas placering i Lärarförbundets rankning
  I undersökningen jämförs bland annat andel utbildade lärare och lärartäthet, genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 och resurser till undervisning. Statistiken är från 2019. Gnesta kommun hamnar på plats 289 bland landets kommuner.Ökad andel legitimerade lärare och höjda betygsresultat sedan rankningens mätdatumLikt Lärarförbundet delar vi analysen att en hög andel legitimerade lärare är nödvändigt för att skapa en bra skola. Därför har Gnesta kommun under slutet av 2019 och början av 2020 genomfört en kompetensväxling inom grundskolorna, med syfte att öka andelen legitimerade lärare i skolan.Resultatet av denna är en markant ökad andel legitimerade lärare vid vår senaste mätning i samband med läsårets start. Detta avspeglar sig dock inte i Lärarförbundets rankning, då statistiken de utgått ifrån är från oktober 2019. I sin rankning lyfter Lärarförbundet Gnestalärarnas behörighetsgrad som en viktig anledning till den låga placeringen. Våra rektorer fortsätter att rekrytera löpande för att ytterligare öka andelen legitimerade lärare, med ett särskilt fokus på fritidshemmen.Våra rektorer och lärare arbetar hårt för att säkerställa så goda möjligheter som möjligt för varje barn och elev att lyckas. Vid vårterminens slut i år kunde vi se att betygsresultaten för eleverna i årskurs 9 ökat jämfört med 2019. Inte heller detta avspeglas i rankningen "Sveriges bästa skolkommun 2020". Sammanfattningsvis bör Gnestas placering därför ses som ett mått på situationen 2019, inte den nuvarande.


 • Munskydd inom äldreomsorg och LSS
  Munskydd ska användas i nära vårdkontakter där avstånd på 1,5 meter inte kan hållas, alltså även om det inte finns misstänkt eller konstaterad coronasmitta. Verksamheter som berörs är äldreomsorg samt insatser som regleras inom Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).Beslutet fattades i och med att Region Sörmland infört krav på munskydd för sin personal i alla patientnära situationer, och flera kommuner gör nu detsamma.

  Beslutet gäller under perioden 6 november till den 26 november.
  Gnesta kommun följer noggrant utvecklingen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi håller oss uppdaterade om det aktuella läget och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Kommunens arbete med anledning av covid-19 hittar du här: gnesta.se/covid19


 • Kommunala verksamheter som påverkas av de skärpta råden
  Gnesta kommun har beslutat att anpassa verksamheten utifrån de lokala skärpta råden.För att minska smittspridningen så uppmanas medborgare, om möjligt, att undvika fysiska besök i kommunala verksamheter.Åtgärderna gäller from 9 november 2020 till 26 november 2020 och kan förlängas. Verksamheterna och lokalerna stänger lördagen 7 november för att ställa om.Digitala mötenKommunen kommer under perioden i så stor utsträckning som möjligt att ställa om fysiska möten till att bli digitala. Om det inte är möjligt att genomföra möten på ett smittsäkert sätt kan möten komma att ställas in. Utifrån den rådande situationen är måndagens kommunstyrelsemöte inställt.ServicecenterServicecenters reception kommer att hållas öppen som vanligt vardagar, men stängt lördagar. För att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök så långt som möjligt genom att i första hand ta kontakt via telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se.Vård- och omsorgsverksamhetenKommunen avråder just nu bestämt från besök till särskilt boende för äldre och grupp- eller serviceboende.Öppna förskolanÖppna förskolan vid familjecentralen kommer enbart ta emot enskilda besökare som har särskilda behov av att upprätthålla kontakten med Öppna förskolans personal.Kultur- och fritidBiblioteketBiblioteket är inte stängt utan verksamheten ställer om. Det innebär att du som låntagare får samma goda service men just nu tas inte fysiska besök emot i själva biblioteket. Det går fortfarande utmärkt att låna och beställa böcker i våra bokkassar via webben: www.bibliotek.gnesta.se eller via telefon: 0158-275 294. Bokkassarna kan alltid avhämtas på servicecenter, Marieströmsgatan 3 i Gnesta. Bokade barngrupper kommer i vissa fall att tas emot.Freja- Bad och GymFreja Bad och Gym stänger för allmänheten. Bokad simskola i grupp för barn kommer att genomföras. Köpta träningskort kommer att frysas och aktiveras när anläggningen åter öppnar.FritidsgårdenFler utomhusaktiviteter, evenemang som kräver föranmälan samt begränsat deltagarantal inomhus.Kulturskolan
  • Kulturskolans individuella lektioner och lektioner för mindre grupper kommer fortsatt att ges i fysisk form.
  • Möjlighet till distansundervisning inom alla kurser.
  • Distansundervisning för kurser med fler än 10 deltagare födda 2007 eller tidigare.
  Gnesta IshallAllmänhetens åkning ställs in tillsvidare.Uthyrning av kommunens lokaler (idrottsanläggningar och Elektron)Vid uthyrning av kommunens lokaler ska information om de allmänna råden följas. Det vill säga endast uthyrning till idrottsaktiviteter som ska genomföras för de som är 15 år (2005) och yngre. Bokade tider för de som är 16 år och äldre kommer att avbokas.
  • Elektron, A och B-salen
  • Frejahallen
  • Gnesta Sporthall
  • Gnesta Ishall
  • Gnestahallen, sporthallsdelen
  • Dansutskolans gymnastiksal och spegelsal
  • Welandersborg gymnastiksal
  • Kvarnbackaskolan gymnastiksal
  • Laxneskolan gymnastiksal
  • Åsbacka gymnastiksal
  Gnesta kommun följer noggrant utvecklingen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi håller oss uppdaterade om det aktuella läget och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Kommunens arbete med anledning av covid-19 hittar du här: gnesta.se/covid19


 • Samråd inom vattenförvaltning pågår
  Enligt 5 kap 3 § vattenförvaltningsförordningen ska samrådshandlingarna hållas tillgängliga hos samtliga länsstyrelser och kommuner inom respektive vattendistrikt.Samrådet denna gång sker genom digitala handlingar varför Gnesta kommun hänvisar till vattenmyndigheternas webbplats för att ta del av handlingarna, se relaterad information.Följande handlingar ingår i samrådet:
  • Förslag till förvaltningsplan (inklusive bilagor)
  • Förslag till åtgärdsprogram (inklusive bilaga)
  • Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer
  • Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka
  Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).Gnesta kommun ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. När du gått in på webbsidan så klicka på flikarna som berör Norra Östersjön. På webbsidan finns instruktion hur synpunkter kan lämnas på samrådet.För dig som inte har tillgång till egen dator hänvisar vi till kommunens servicecenter/Gnesta bibliotek där dator kan lånas. På servicecenter finns även innehållsförteckningar i pappersformat för de olika samrådshandlingarna för den som vill få en snabb överblick av vad det hela handlar om. Servicecenters öppettider är måndag-fredag 10.00–17.00 (torsdagar till 19.00). Lördagar 10.00–14.00.


 • Skärpta lokala råd i Sörmland
  Beslutet gäller från och med den 5 november till och med den 26 november, men kan förlängas vid behov. Syftet med de lokala allmänna råden är att minska den snabba smittspridningen av covid-19 som vi just nu har i Gnesta kommun och resten av Sörmland. Läget är allvarligt och det är mycket viktigt att du som bor, jobbar och vistas i länet följer samtliga råd.Kommunen ser över hur anpassningar kan genomföras i våra verksamheter utifrån de skärpta råden. Vi informerar om dessa när beslut är taget.Detta gäller för alla som befinner sig i Sörmland:
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Undantag är nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.
  • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med.
  Detta gäller för verksamheter som exempelvis butiker, köpcentrum, idrottsanläggningar och arbetsplatser:
  • Verksamheter i Sörmland bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.
  • Arbetsgivare i Sörmland bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.
  Länsstyrelsen i Södermanland har även fattat beslut om att publiktaket på 50 personer kvarstår för allmänna sammankomster.Gnesta kommun följer noggrant utvecklingen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi håller oss uppdaterade om det aktuella läget och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Kommunens arbete med anledning av covid-19 hittar du här: gnesta.se/covid19länk till annan webbplats