bild på valkuvert som lämnas från en person till en annan

EU-valet 2024

Söndag 9 juni är det val till Europaparlamentet. Du som har rösträtt kan rösta från 22 maj till och med valdagen. I Gnesta kan du förtidsrösta på servicecenter.

Du har rösträtt till valet till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du fyller 18 år senast den 9 juni.
  • Svensk medborgare och är (eller har varit) folkbokförd i Sverige,
  • eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du måste ha anmält dig senast den 10 maj.

Vill du läsa på mer om hur det fungerar generellt - till exempel om valsystemet i Sverige, rösträtt, demokrati och sådana frågor? I så fall rekommenderar vi varmt Valmyndighetens webbplats. Se relaterad information.

Alla som har rösträtt får ett röstkort

Alla som har rösträtt i ett val får ett röstkort skickat med posten. Om du har anmält en särskild postadress hos Skatteverket skickas ditt röstkort dit, annars till din folkbokföringsadress.

Röstkort i EU-valet 2024

Inför EU-valet ska du ha fått ditt röstkort senast den 22 maj. Det är också det datum då röstningen startar i Sverige.

På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider. Du får också förslag på ett antal lokaler där du kan förtidsrösta.

När behöver du röstkortet?

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal.

Om du röstar i din vallokal är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Det finns flera olika sätt att rösta

  • rösta i din vallokal på valdagen
  • förtidsrösta
  • ambulerande röstmottagning eller budröstning
  • rösta på ambassader och konsulat eller brevrösta från utlandet.

Rösta i vallokal på valdagen

Gnesta kommun har sju vallokaler, där du har möjlighet att gå och rösta. Det står på ditt röstkort i vilken vallokal du ska rösta i. Kontakta oss om du har frågor om valet. Se kontaktinformation.

Förtidsröstning 22 maj till 9 juni

Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Det går att förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet.
I Gnesta kommun kan du förtidsrösta på Servicecenter, Marieströmsgatan 3.

Ta med dig id-handling och röstkort

Du måste kunna styrka din identitet för att få rösta. Om du inte är känd av röstmottagarna måste du visa en id-handling. Till giltig id-handling räknas körkort eller pass. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet förutsatt att den personen kan visa en id-handling.

Har du inget röstkort kan du få hjälp med ett nytt när du förtidsröstar. Kontakta Servicecenter om du har frågor om förtidsröstningen. Se kontaktinformation.

Tider för förtidsröstning

Måndag-fredag klockan 10.00-17.00
Torsdagar även klockan 17.00-19.00
Lördag-söndag, även 6 juni, klockan, 10.00-14.00
Valsöndagen, 9 juni, klockan 08.00-21.00

Ambulerande röstmottagning

Väljare som inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder får lämna sina röster i bostaden till särskilt förordnade ambulerande röstmottagare.

Denna möjlighet erbjuds i Gnesta kommun vissa dagar under förtidsröstningsperioden samt på valdagen.

Som väljare ska du själv begära att få hjälp av de ambulerande röstmottagarna. Du bokar de ambulerade röstmottagarna genom att kontakta Servicecenter. Se kontaktinformation.

Uppge att du vill boka de ambulerande röstmottagarna. Om du ringer och försöker boka besök samma dag är det inte säkert att du kan få besök av de ambulerande röstmottagarna den dagen.

Ambulerande röstmottagning erbjuds följande datum och tider:

Fredag 31 maj mellan kl. 9.00-16.00
Tisdag 4 juni mellan kl. 9.00-16.00
9 juni mellan kl. 9.00- 14.00

Budröstning

Ett alternativ till att nyttja de ambulerande röstmottagarna är att använda sig av budröstning. Vill du budrösta behöver du ett särskilt material. Det finns att hämta på Servicecenter tillsammans med instruktioner om hur budröstning går till.

Rösta från utlandet

Från utlandet kan du brevrösta från den 25 april eller förtidsrösta på ambassader och konsulat från den 16 maj.

Var vaksam på desinformation

När vi närmar oss valet ökar risken för att främmande makt ska utnyttja vårt öppna samhälles sårbarhet och genom desinformation vilja skada eller påverka valet.

Främmande makt använder ofta sociala medier som plattform, och kan vilja påverka i olika grupper eller sprida desinformation genom att locka till många delningar. Inför valet är det extra viktigt att vara källkritisk inför den information vi tar del av.

Myndigheten för psykologiskt försvar informerar om källkritik, propaganda och yttrandefrihet på sin webbplats. Se relaterad information.