Överklaga beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunfullmäktige eller en nämnd har fattat är fel, så kan du överklaga beslutet genom laglighetsprövning.

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunfullmäktige eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till.

  • För att ha rätt att klaga måste du vara vara folkbokförd i Gnesta kommun.
  • Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från den dag då beslutet annonserades på kommunens officiella anslagstavla på webbplatsen.
  • I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte förvaltningsrätten ändra kommunens beslut, utan beslutet upphävs och måste beslutas igen av kommunen. Se kontaktuppgifter.