Sammanträdestider 2022

Alla är välkomna att se och lyssna när kommunfullmäktige och de andra nämnderna sammanträder. På kommunfullmäktiges sammanträden har besökare möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktige

Lokal: B-salen, Elektron, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 19.00.

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

14

28

25


20

-

-


10

7, 21

19


Kommunstyrelse

Lokal: B-salen/Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 13.00.

Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2022

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

24

14 **

7

4, 13 **

30

7 **

20 **

-

29

26

17, 31

7

5

** Extra sammanträde, 13 april sammanträder kommunstyrelsen kl.15:30

** Extra sammanträde, 7 juni sammanträder kommunstyrelsen kl.9.00

** Extra sammanträde, 20 juni sammanträder kommunstyrelsen kl. 17.00

Barn- och utbildningsnämnd

Lokal: B-salen/Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 16.00.

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2022

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

1*

8

5

3, 31**

21

-

30

-

20

15

15

* Inställd

** Sammanträdet börjar kl. 15.00

Socialnämnd

Lokal: B-salen/Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 09.00.

Sammanträdestider för socialnämnden 2022

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

2

9

-

4

1

-

31

28

26

-

7Samhällsbyggnadsnämnd

Lokal: B-salen/Frösjön/ Lockvattnet, Västra Storgatan 15.
Sammanträdestid: Klockan 14.00.

Sammanträdestider för samhällsbyggnadsnämnden 2022

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

2*

9

-

4

1

-

31

28

26

-

7

* Inställd

Överförmyndarnämnd

Lokal: Flens kommunhus, Sveavägen 1, Flen.
Sammanträdestid: Klockan 9.00-12.00.

Sammanträdestider för överförmyndarnämnden 2022

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

18

15

18

19

17

14

-

16

23

18

15

6