Svar på motioner och interpellationer ställda 2017

Här publicerar vi svar på inkomna motioner och interpellationer. Vill du läsa motionerna och interpellationerna hittar du dem i menyn.

Motionssvar

Interpellationsvar