Protokoll från kommunfullmäktige

Här kan du läsa eller skriva ut protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden. Dokumenten är sparade i PDF-format.

Vi publicerar protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden från 2017 och framåt. Vill du ta del av äldre protokoll är du välkommen att kontakta kommunens kanslienhet. Se relaterad info.

Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Kort efter justering finns protokollet tillgängligt här på gnesta.se. Observera, ärenden som berör myndighetsutövning publiceras inte på webben.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017