Valnämnden

Valnämnden i Gnesta kommun ansvarar för att allmänna val, val till Europaparlamentet och att lokala folkomröstningar genomförs på ett korrekt sätt.

Under mandatperioden 2019 - 2022 är uppdragen i valnämnden uppdelade så här:

  • Ordföranden i valnämnden är Linda Lundin (S) och vice ordförande är Anders G Pettersson (C).
  • Ledamöter i valnämnden är Sven Anderson (M), Mattias Eldros (M) och Alexandra Hjortswang (MP).
  • Ersättare i valnämnden är Krister Ekberg (SD), Maria Nilsson (S), Johan Wahlström (Fi).