Valnämnden

Valnämnden i Gnesta kommun ansvarar för att allmänna val, val till Europaparlamentet och att lokala folkomröstningar genomförs på ett korrekt sätt.

Under mandatperioden 2023 - 2026 är uppdragen i valnämnden uppdelade så här:

  • Ordföranden i valnämnden är Maria Nilsson (S) och vice ordförande är Anders G Pettersson (C).
  • Ledamöter i valnämnden är Sven Anderson (M), Mattias Eldros (M) och Andreas Gauffin (SD).
  • Ersättare i valnämnden är Per Svedin (S), Maria Carlén Lindwall (MP), Ingegerd Johansson (KD).