2023-06-13
Gnesta kommuns beslutsklubba liggande på en ask av läder.

Det här behandlar KF 19 juni

Måndag den 19 juni sammanträder kommunfullmäktige (KF) för sista gången innan sommaruppehållet.

Fullmäktige hålls klockan 19.00 måndag den 19 juni 2023 i B-salen i Elektron, Västra Storgatan 15 i Gnesta. Protokoll och beslut blir kungjort inom en vecka efter sammanträdet.

Allmänheten hälsas välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde.

Bland punkterna som tas upp finns bland annat:

  • Val till kommunala uppdrag 2022–2026
  • Fastställande av 2024 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland
  • Program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare

Dagordning för kommunfullmäktige

Se dagordning för kommunfullmäktige 19 juni för fler beslutspunkter och utförlig beskrivning. Pdf, 9.4 MB.

På den här webbsidan kommer du i slutet av vecka 25 att hitta en länk till det underskrivna protokollet med resultat av kommunfullmäktigesammanträdet den 19 juni 2023.