2019-03-21

Förtidsröstning för omval i Falun

Du som har rösträtt i omvalet till kommunfullmäktige i Falu kommun kan välja att förtidsrösta på medborgarkontoret i Gnesta.

Förtidsröstningens öppettider

28 mars klockan 10.00-19.00
29 mars klockan 10.00-17.00
30 mars klockan 10.00-14.00

Bakgrund till omvalet

I Falu kommun kom 126 förtidsröster i valet till kommunfullmäktige inte till valnämnden i tid och räknades därför inte. Valprövningsnämnden bedömer att de oräknade rösterna sannolikt har påverkat valutgången och har därför beslutat att omval ska ske i val till kommunfullmäktige.

Detta medför att alla kommuner i landet måste ordna med förtidsröstning eftersom det numer är obligatoriskt vid omval, något som framgår av 4 kap 23 § i vallagen.

Omvalet hålls den 7 april.