2019-01-07

Gemensam överförmyndarnämnd från 1 januari 2019

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. Kommunfullmäktige i Gnesta har under 2018 beslutat att tillsammans med Flen och Vingåkers kommuner starta en gemensam överförmyndarnämnd.

Nämnden består av ledamot och en ersättare från respektive kommun. Den centrala förvaltningen med tjänstemän kommer att vara lokaliserad på kommunhuset i Flen.

Läs mer om den nya nämnden och förvaltningen i Flen.