2020-01-16

Inställd barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden tisdagen den 21 januari har ställts in. Nästa sammanträde är tisdag den 25 februari.