2020-02-14

Inställt sammanträde kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2020 har ställts in. Nästa sammanträde är måndagen den 30 mars.