2023-09-25
Ryggarna på flera personer som tittar mot mötesordförande.

KF 25 september – nytt oppositionsråd

Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 25 september 2023 valdes Håkan Ekstrand (C) till nytt oppositionsråd och flera andra beslut fattades. Här kan du läsa om några av dem och klicka dig vidare till dagordningen.

Punkt 4 – Planeringsstrategi för översiktsplanering

Ny planeringsstrategi för kommunens översiktsplanering i enlighet med de lagkrav som infördes i PBL (Plan- och bygglagen) 2020 beslutades. Det beslutades också att arbetet med att ta fram en ny översiktsplan senast ska påbörjas i början av nästa mandatperiod.

Punkt 6 – Riktlinje för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda

Riktlinjer för att förebygga och hantera hat-, hot-, påverkans- och våldsaktioner mot förtroendevalda beslutades. Riktlinjerna ska klargöra ansvarsförhållanden, dels vad som kan betraktas vara hat-, hot-, påverkans- och våldsaktioner och vara rådgivande och ett stöd till Gnesta kommuns förtroendevalda i denna typ av situationer.

Punkt 15 – Val till kommunala uppdrag för mandatperioden 2022–2026

Bland annat godkändes Oskar Sulins (V) avsägelse som 2:e vice ordförande, oppositionsråd i kommunstyrelsen och som ledamot i krisledningsnämnden. Det beslutades att välja Håkan Ekstrand (C) till oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt till ledamot i krisledningsnämnden för perioden 2023-09-26 till 2026-12-31.

Dagordning för kommunfullmäktige 25 september 2023

Se dagordning för kommunfullmäktige 25 september för beslutspunkter och utförlig beskrivning. Länk till annan webbplats.

Se justerat protokoll för kommunfullmäktige 25 september 2023. Länk till annan webbplats.