2024-06-10
Ordförandeklubba

Kommunfullmäktige 17 juni

Måndag 17 juni sammanträder kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande instans. Här kan du läsa om de beslut som tas av våra folkvalda politiker och hur de påverkar ditt vardagsliv.

Välkommen till KF (kommunfullmäktige) måndagen den 17 juni 2024 klockan 19.00 i B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Som invånare har du chansen att lära känna de folkvalda politikerna och höra vilka beslut som tas i kommunens högsta beslutande instans, samtidigt som du får höra om hur besluten påverkar ditt vardagsliv.

Följ livesändningen av sammanträdet

Du har möjlighet att följa kommunfullmäktigesammanträdet live via en direktlänk här på webbplatsen. Länken publicerar vi på sammanträdesdagen, 17 juni.

Inspelningar från kommunfullmäktigemöten tidigare i år hittar du i vår filmportal. Se relaterad information.

Ärenden på dagordningen

På dagordningen finns flera beslutsärenden och här presenteras några av dem:

  • Gång- och cykelstrategi i Gnesta kommun
  • Rätt att ta ut avgift av flerbostadshus för utökat
    hämtningsintervall av förpackningar och returpapper
  • Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2022-2026

På dagordningen finns också åtta interpellationer och tolv nya motioner.

Dagordning för kommunfullmäktigesammanträdet måndag den 17 juni 2024

Läs kallelsen och dagordningen för fler ärenden och utförlig beskrivning Pdf, 12.3 MB..