2023-05-23
Gnesta kommuns beslutsklubba liggande på en ask av läder.

Kommunfullmäktige sammanträder 29 maj – här tar du del av handlingarna

Måndag den 29 maj sammanträder kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ.

Fullmäktige hålls klockan 19.00 måndag den 29 maj 2023 i B-salen i Elektron, Västra Storgatan 15 i Gnesta. Protokoll och beslut blir kungjort inom en vecka efter sammanträdet.

Här är ett urval av de punkter och beslut som kommunfullmäktige föreslås att fatta:

  • Punkt 3 – Slutrapport utredning framtida avloppsrening
    Förslag om att alternativet anslutning till Himmerfjärdsverket avskrivs och att kommunen bygger om befintligt reningsverk eller bygger ett helt nytt reningsverk.
  • Punkt 5 – Finansiering av VA-kollektivets underskott 2022
    Förslag om att finansiera vatten- och avloppsverksamhetens underskott på cirka 9 miljoner kronor inom ramen för en höjd VA-taxa för att uppnå ekonomisk balans inom en femårsperiod.
  • Punkt 6 – Revidering VA-taxa
    Förslag på höjd VA-taxa på grund av obalans i VA-ekonomin och ökade kostnader för investeringar i vatten- och avloppsverk.

Allmänheten hälsas välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde. Som invånare har du chansen att lära känna de folkvalda politikerna och höra vilka beslut som tas, samtidigt som du får veta hur besluten påverkar ditt vardagsliv.

Dagordning för kommunfullmäktige 29 maj 2023. Pdf, 7.4 MB.