2022-11-24
Kommunalråden Anna Ekström och Linda Lundin

Ledamöter till nämnderna klara

Nu har kommunfullmäktige valt kommunalråd och ledamöter till nämnderna. Uppdragen börjar gälla från 1 januari 2023 och avslutas 31 december 2026.

Linda Lundin (S) och Anna Ekström (M) valdes till kommunalråd. Oscar Sulin (V) valdes till oppositionsråd.

Nya namn bland ordförandeposterna är Oscar Sulin (V) som tillträder som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Sanna Nesser (S) tillträder som 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen

Linda Lundin (S), ordförande

Anna Ekström (M), 1:e vice ordförande

Oscar Sulin (V), 2:e vice ordförande

Barn- och utbildningsnämnden

Linda Lundin (S), ordförande

Ann-Sofie Lifvenhage (M), 1:e vice ordförande

Inga-Lill Fredriksson (C), 2:e vice ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden

Sibylle Ekengren (M), ordförande

Sanna Nesser (S), 1:e vice ordförande

Sarah Kinberg (L), 2:e vice ordförande

Socialnämnden

Ingrid Jerneborg Glimne (M), ordförande

Harke Steenbergen (S), 1:e vice ordförande

Elin Ekstrand (C), 2:e vice ordförande

Förtroendemannaregistret uppdateras vid årsskiftet

Kommunen har ett register med samtliga förtroendevalda. I detta register finns aktuella uppgifter till samtliga nuvarande ledamöter. Registret uppdateras i samband med att de nya nämnduppdragen börjar gälla 1 januari.