2024-06-17
Ordförandeklubba

Livesändning av kommunfullmäktige

Idag den 17 juni kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde genom en livesändning här på kommunens webbplats. Sammanträdet startar klockan 19.00.

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Som invånare har du chansen att lära känna de folkvalda politikerna och höra vilka beslut som tas i kommunens högsta beslutande organ, samtidigt som du får höra om hur besluten påverkar ditt vardagsliv.

Följ livesändningen av sammanträdet klockan 19.00

Du har möjlighet att följa kommunfullmäktigesammanträdet live via en direktlänk här på webbplatsen. Sändningen börjar strax innan mötet startar klockan 19.00.

Till livesändningen av sammanträdet. Länk till annan webbplats.

Sammanträdet spelas också in och kommer att textas i efterhand och publiceras här på gnesta.se efter några dagar.

Följ sammanträdet på plats i kommunhuset

Du kan också besöka kommunhuset och vara närvarande på plats under mötet. Lokalen är B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Ärenden på dagordningen

På dagordningen finns flera beslutsärenden och här presenteras några av dem:

  • Gång- och cykelstrategi i Gnesta kommun
  • Rätt att ta ut avgift av flerbostadshus för utökat
    hämtningsintervall av förpackningar och returpapper
  • Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2022-2026

På dagordningen finns också åtta interpellationer och tolv nya motioner.

Dagordning för kommunfullmäktigesammanträdet måndag den 17 juni 2024

Läs kallelsen och dagordningen för fler ärenden och utförlig beskrivning Pdf, 12.3 MB..

Kommunfullmäktiges ledamöter

Fullmäktiges ledamöter och ersättare httar du i kommunens register över förtroendevalda. Länk till annan webbplats.