2022-09-28
Tabell med mandatfördelningen i Gnesta kommun

Slutgiltigt valresultat

Det slutgiltiga valresultatet är klart och valmyndigheten har presenterat information om mandatfördelning och vilka personer som är valda till kommunfullmäktige.

Onsdagen 21 september fastställde Länsstyrelsen utgången av valet till kommunfullmäktige i Gnesta kommun. I Gnesta var antalet röstberättigade 8992 och valdeltagande var på 83,46 procent.

Så fördelas mandaten

I Gnesta fördelas mandaten mellan partier som anmält sitt deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått minst 2 procent av rösterna i kommunen.

I Gnesta fördelas 31 mandat på 8 partier

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, 8 mandat
Moderaterna, 7 mandat
Centerpartiet, 4 mandat
Vänsterpartiet, 3 mandat
Miljöpartiet de gröna, 2 mandat
Sverigedemokraterna, 5 mandat
Kristdemokraterna, 1 mandat
Liberalerna, 1 mandat

Information om valda ledamöter och ersättare hittar du i länsstyrelsens protokoll. Se Relaterad information.

Ny mandatperiod börjar

Mandatperioden för kommunfullmäktige börjar den 15 oktober. Vid det första mötet ska följande val förrättas:

  • fullmäktiges presidium
  • ordförande och vice ordförande
  • valberedning

Kommunfullmäktige har en egen valberedning som arbetar med att lämna förslag till vilka som ska ingå i nämnder, styrelser och andra organ dit fullmäktige utser förtroendevalda.

Val till nämnder, bolagsstyrelser och andra politiska uppdrag förväntas ske under hösten. Dessa nyvalda organ tillträder från och med 2023-01-01.