2018-09-27
Ett cirkeldiagram som visar fördelningen av mandat i Gnesta kommun

Slutgiltigt valresultat klart

Nu är det slutgiltiga valresultatet klart och valmyndigheten har på sin webbplats presenterat information om mandatfördelning och vilka personer som kommer att sitta i kommunfullmäktige under kommande mandatperiod.

Under valnatten presenterades ett preliminärt valresultat och fredagen den 21 september publicerade valmydigheten protokoll med slutgiltigt resultat från länsstyrelsernas slutgiltiga rösträkning. I Gnesta var antalet röstberättigade 8 582 och valdeltagande var på 85,82 %.

Så fördelas mandaten

I Gnesta fördelas mandaten mellan partier som anmält sitt deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått minst 2 procent av rösterna i kommunen.

I Gnesta fördelas 31 mandat på 8 partier

  • Moderaterna, 7 mandat
  • Centerpartiet, 5 mandat
  • Liberalerna (tidigare Folkpartiet), 1 mandat
  • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, 8 mandat
  • Vänsterpartiet, 2 mandat
  • Miljöpartiet de gröna, 2 mandat
  • Sverigedemokraterna, 5 mandat
  • Feministiskt initiativ, 1 mandat

Information om valda ledamöter och ersättare hittar du i länsstyrelsens protokoll. Se relaterad info.

Ny mandatperiod börjar

Mandatperioden för kommunfullmäktige börjar den 5 november. Under det nyvalda fullmäktiges första möte ska flera val göras. Följande ska utses:

  • Fullmäktiges presidium väljs. Ordförande och vice ordförande.
  • Valberedning. Kommunfullmäktige har en egen valberedning som arbetar med att lämna förslag till vilka som ska ingå i nämnder, styrelser och andra organ dit fullmäktige utser förtroendevalda.

Val till nämnder, bolagsstyrelser och andra politiska uppdrag förväntas ske under efterföljande fullmäktigemöte.