2020-04-06
På bilden från vänster: Håkan Ekstrand (C) Oppositionsråd, Anna Ekström (M) kommunalråd och Johan Rocklind (S) kommunalråd.

På bilden från vänster: Håkan Ekstrand (C) Oppositionsråd, Anna Ekström (M) kommunalråd och Johan Rocklind (S) kommunalråd.

Tillsammans tar vi ansvar i en svår tid

Den 12 mars gick Gnesta kommun upp i stabsläge med anledning av spridningen av coronaviruset. Hur arbetar kommunen i denna svåra situation? Och vad gör kommunen för att minska smittspridningen av coronaviruset?

För att ta reda på det och andra frågor som kommunen arbetar med har vi träffat våra kommunalråd Anna Ekström (M), Johan Rocklind (S) och vårt oppositionsråd Håkan Ekstrand (C).

Hur jobbar kommunen med att hantera coronakrisen?

Johan: Vi arbetar intensivt i alla våra verksamheter för att förbereda och ställa om arbetet för att kunna hantera läget. Samtidigt arbetar vi för att vardagen ska fortsätta så smidigt som möjligt och så långt det är möjligt. Alla verksamheter planerar och förbereder olika scenarier.

Anna: Vi bemannar förskolor och skolor, tar hand om barn och elever, vi tar hand om äldre via hemtjänst och på våra äldreboenden, dricksvatten levereras, sopor hämtas och gatorna sopas.

Håkan: I det här väldigt speciella läget får vi vara kreativa och ibland bedriva vår verksamhet på lite nya sätt. Detsamma gäller för vårt föreningsliv, kulturaktörer, näringsliv och våra företagare.

Vad gör kommunen för att minska spridningen av coronaviruset?

Johan: Vi gör vårt bästa att sprida information från myndigheternas direktiv och rekommendationer. Vi informerar i våra egna kommunikationskanaler; gnesta.se, Facebooksidor, Servicecenter och genom våra verksamheter. Vi har också satt upp affischer med anvisningar och information på de mest talade språken i Gnesta, utöver svenska. Dessa språk är engelska, tigrinja, farsi och arabiska.

De över 70 år är den största riskgruppen. Vad gör kommunen för att skydda våra äldre?

Håkan: Vi införde ett besöksförbud på alla våra äldreboenden redan den 15 mars. Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilka är att stanna inne och undvika fysiska besök. Vi samordnar frivilliga som hjälper till att handla eller ringa upp och prata med de som inte har några anhöriga i sin närhet.

Våra lokala företagare har hamnat i en svår ekonomisk kris. Vad gör ni för att stötta dem?

Anna: Många företagare är oroliga för sin framtid och sitt företags framtid. Därför vill vi be er om att fortsätta att nyttja vårt lokala näringsliv och våra företagare så långt det är möjligt och värna de lokala tjänster och varor som företagen erbjuder.

Vilka är era råd till kommunens medborgare?

Johan: Vi på Gnesta kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters råd i våra beslut. Det är viktigt att du också gör det. Det är viktigt nu att lyssna på råden från våra myndigheter och att vi tillsammans bidrar till att minska smittspridningen. För att skydda och ta hand om hela Gnesta kommuns befolkning, varandra och oss själva är det viktigt att vi gör det här tillsammans.

Till sist

Johan, Anna och Håkan avslutar med att konstatera något viktigt.

- Vi ser ett stort engagemang hos Gnestaborna. Många vill hjälpa till och finnas till hands för grannar, bekanta och även för dem tidigare, helt okända personer. Det är fint. Det visar på något som länge kännetecknat Gnesta, en kommun med engagerade och ansvarstagande invånare. Tillsammans hjälps vi åt under denna svåra tid.