2018-09-13

Vad händer efter valet?

När vallokalerna stängde klockan 20.00 på valdagen påbörjades arbetet med att räkna de röster som kommit in. Rösterna rapporterades in till länsstyrelsen allt eftersom de blev färdigräknade. När valdagens röster var räknade presenteras det preliminära valresultatet.

I onsdags räknade kommunen de förtidsröster som gjordes under valdagen. Sammanräkningen brukar kallas onsdagsräkningen. När kommunen var klar med sin del skickades underlaget vidare till länsstyrelsen som gör den slutgiltiga rösträkningen. Allt eftersom de är klara rapporterar de in det slutgiltiga resultatet till valmydigheten.

På valmyndighetens webbplats är det möjligt att samlat följa resultaten av de preliminära och slutgiltiga rösträkningarna för samtliga val.