2019-03-11

Välkommen till kommunfullmäktige

Måndagen den 18 mars 2019, kl.19.00 i B-salen, Västra Storgatan 15 i Gnesta har kommunfullmäktige sammanträde. Välkommen!

På dagordningen behandlas:

  • Plan och bygglovstaxa 2019
  • Handlingsplan för digitalisering
  • Anmälan av nya motioner