2018-04-27

Välkommen till kommunfullmäktige

Torsdagen den 3 maj 2018, kl.19.00 i B-salen, Västra Storgatan 15 i Gnesta har kommunfullmäktige sammanträde. Välkommen!

På dagordningen behandlas:

  • Årsredovisning Gnesta kommun 2017
  • Utvecklingsplan för Gnesta centrum
  • Införande av avgiftsbefrielse för solenergianläggningar
  • Besvarande av motioner