2018-06-11

Välkommen till kommunfullmäktige

Måndagen den 18 juni 2018, kl.19.00 i B-salen, Västra Storgatan 15 i Gnesta har kommunfullmäktige sammanträde. Välkommen!

På dagordningen behandlas:

  • Skatteväxling, fördelningsmodell, regional kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av uppgiftsfördelning i och med regionbildning i Sörmland
  • Gemensam överförmyndarnämnd Flen-Gnesta-Vingåker
  • MÄLAB, Ny trafik Etapp 2
  • Anmälan av nya motioner