2019-06-10

Välkommen till kommunfullmäktige

Måndagen den 17 juni 2019, kl.19.00 i B-salen, Västra Storgatan 15 i Gnesta har kommunfullmäktige sammanträde. Välkommen!

På dagordningen behandlas:

  • Ägardirektiv till de kommunala bolagen
  • Bolagsordning kommunala bolag
  • Anmälan av nya motioner