2018-04-17

Välkommen till kommunstyrelsen

Måndagen 23 april 2018, kl.9.00 i lokal Frösjön/Lockvattnet, Elektron har kommunstyrelsen sammanträde. Välkommen!

På dagordningen behandlas:

  • Årsredovisning för Gnesta kommun 2017
  • Införande av avgiftsbefrielse för solenergianläggningar
  • Utvecklingsplan för Gnesta centrum
  • Ändring av detaljplan för Käxle 1:32 m fl