2019-02-25

Välkommen till kommunstyrelsen

Måndagen den 4 mars kl.14.00 sammaträder kommunstyrelsen i Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Observera att det är ny starttid, kl 14.00.

 På dagordningen behandlas:

  • Årsredovisning kommunstyrelsen 2018
  • Plan och bygglovstaxa 2019
  • Handlingsplan för digitalisering

Länk till kallelse och sammanträdeshandlingar hittar du under relaterad info.