2018-05-22

Välkommen till kommunstyrelsen

Måndagen 28 maj 2018, kl.9.00 i lokal Frösjön/Lockvattnet, Elektron har kommunstyrelsen sammanträde. Välkommen!

På dagordningen behandlas:

  • Skatteväxling, fördelningsmodell, regional kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av uppgiftsfördelning i och med regionbildning i Sörmland
  • Köp av Vattentorn
  • Gemensam överförmyndarnämnd Flen-Gnesta-Vingåker
  • Servicecenter
  • Översiktsplan för Gnesta kommun