2024-06-18

Vi bygger en ny skola i Stjärnhov

Kommunfullmäktige tog i går ett inriktningsbeslut om att bygga en ny förskola och skola i Stjärnhov, i stället för att renovera Kvarnbackaskolan och Korallens förskola.

För ett år sedan konstaterades problem med inomhusmiljön på Kvarnbackaskolan och förskolan Korallen. Under sommaren 2023 genomförde fastighetsägaren Gnesta Förvaltnings AB (GFAB) undersökningar av lokalerna som visade på omfattande fuktskador. I väntan på renovering av lokalerna genomfördes under hösten undervisningen utomhus och i tillfälliga lokaler. Sedan årsskiftet finns en paviljonglösning på plats intill den befintliga bygganden.

Nya lokaler för en säker skolmiljö

Kommunen har beslutat att bygga en helt ny förskola och skola i Stjärnhov, istället för att renovera den nuvarande. GFABS fortsatta utredningar av skadorna på den nuvarande byggnaden har nämligen visat att underliggande strukturer, som betongplatta och grundläggning, med stor sannolikhet är påverkade. Att behålla byggnaden skulle därför innebära en risk för ytterligare problem och behov av omfattande åtgärder.

— Vi bygger en ny skola för att vara helt säkra på att barn och elever i Stjärnhov får den bästa möjliga skolmiljön. Vi är medvetna om att det innebär fortsatt undervisning i paviljongerna en längre tid, men vi är övertygade om att de nya lokalerna är värda att vänta på, säger Ann-Sofie Karlsson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

— En nybyggnation ger oss möjligheten att bygga hållbart och klimatsmart. Det ger förutsättningar för en effektiv driftsekonomi, samt möjlighet till utveckling av platsen även i framtiden, säger Pernilla Lövström (M), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Nästa steg är att ta fram en behovsanalys tillsammans med skolans personal och med invånare i Stjärnhov, för att skapa ett bra planeringsunderlag. När planeringsarbetet är klart kan kommunfullmäktige ta beslut om de investeringskostnader som nybyggnationen innebär.

Beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen tog beslut i ärendet den 17 juni. Här kan du läsa kallelsen och handlingarna till sammanträdet: Läs kallelsen och handlingarna till sammanträdet. Pdf, 12.3 MB.

Ärendet gick vidare till kommunfullmäktige samma kväll för slutgiltigt beslut. Protokollet från kommunfullmäktige publiceras när det justerats, måndag den 24 juni.

Se kommunfullmäktiges möte i efterhand

Du kan se kommunfullmäktigemötet i efterhand här på webbplatsen. Just nu kan du se en direktinspelad version, inom kort publiceras en textad version. Se livesändningen 2024-06-17 Länk till annan webbplats..