Gemensam överförmyndarnämnd

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. Kommunfullmäktige i Gnesta har under 2018 beslutat att tillsammans med Flen och Vingåkers kommuner starta en gemensam överförmyndarnämnd.

Nämnden består av ledamot och en ersättare från respektive kommun. Den centrala förvaltningen med tjänstemän kommer att vara lokaliserad på kommunhuset i Flen.

Överförmyndaren är en enskild myndighet vars arbetsuppgifter främst består av att utreda behov av god man och förvaltare samt att utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndaren ska också erbjuda utbildningar och fortbildningar för att kommunens ställföreträdare ska känna sig trygga i att utföra sina uppdrag.