Vill du bli god man eller förvaltare?

Vi söker personer som är intresserade och villiga att ta uppdrag som god man eller förvaltare för personer som behöver stöd av olika anledningar.

Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare lämnar du en intresseanmälan till överförmyndaren i Flen. Se relaterad info

Om uppdraget som god man och förvaltare

God man och förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etc.

Det viktigaste för en god man/förvaltare är intresse, erfarenhet och lyhördhet för andra människors behov och önskningar och inte formell utbildning. Det är också viktigt att kunna samarbeta med anhöriga, vårdpersonal och andra som står huvudmannen nära.