Pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och pensionärsorganisationerna i frågor som särskilt rör pensionärer.

Pensionärsrådet är ett referensorgan och remissinstans. I Gnesta kommun träffas pensionärsrådet minst fyra gånger per år.

Rådet består av två representanter från majoriteten och två från oppositionen samt representanter och ersättare från Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG). Varje förbund/organisation utser sina representanter och ersättare.

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.