Medborgarförslag blev e-förslag

Till och med 2018 så hade invånare möjlighet att lämna medborgarförslag. Det har nu ersatts med e-förslag.

Tidigare års medborgarförslag