Minnesanteckningar från framtidsmötena

Här ligger minnesanteckningarna från framtidsmötena och de fortsatta framtidsgruppernas möten i Stjärnhov, Björnlunda, Laxne och Gnesta.

Stjärnhov