Detaljplan Åkervägen

Åkervägen - Flerbostadshus

Detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus i två våningar. Planen har vunnit laga kraft.

Detaljplanen för Åkervägen gör det möjligt att bygga ett antal mindre flerbostadshus i ett centralt läge.

Senast publicerad 2019-04-04