Hagstumosse - Idrottshall

Detaljplan för Hagstumosse

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny idrottshall i idrottsområdet vid Hagstumosse.

Detaljplanen har vunnit laga kaft och byggnationen av idrottshallen pågår. Läs mer om själva byggprojektet på projektsidan. Länk till projektsidan finns under Relaterad information.

Senast publicerad 2018-06-04