Detaljplan Åkervägen

Österkärv

Planförslaget gör det möjligt att bygga flerbostadshus i två våningar, ny huvudgata till området samt en tredje infart till Gnesta.

Brödtext