Österkärv

Detaljplan Åkervägen

Planförslaget gör det möjligt att bygga flerbostadshus i två våningar, ny huvudgata till området samt en tredje infart till Gnesta.

Brödtext

Senast publicerad 2018-06-04