Pågående planer

 • Bilden visar en karta där planområdet är markerat

  Sigtuna 2:251


  Ett förslag till detaljplan för fastigheten Sigtuna 2:251 och del av Sigtuna 2:249 finns utställt för samråd mellan den 1 december 2021 och 17 januari 2022.
  Läs mer
 • Bilden visar planområdet

  Gnesta tätort, Utfart Stenstagatan


  Ett förslag till detaljplan för fastigheten Gnesta 4:1 – utfart Stenstagatan har varit utställt för Granskning mellan den 27 september och den 18 oktober 2021.
  Läs mer
 • översikt över planområdet

  Gnesta tätort, Vackerby trädgårdsstad, Ny stadsdel


  Vackerby trädgårdsstad kallas den nya stadsdel som planeras i norra delen av Gnesta tätort. Området är tänkt att rymma runt 600 nya bostäder, ett litet torg och en förskola.
  Läs mer
 • översikt över planområdet

  Björnlunda, Smedjevägen, Vändplan


  Ett förslag till detaljplan för Skenda 2:37 och del av Skenda 9:31 för att möjliggöra ett markbyte genom fastighetsreglering. Förslaget har varit utställt för granskning under perioden från och med 27 september till och med den 18 okt 2021.
  Läs mer
 • visionsbild av byggnationen

  Gnesta tätort, Mejerigatan, Ny bostadsbebyggelse


  Ett förslag till detaljplan för fastigheten Gnesta 16:8 med flera har vatit utställt för granskning mellan den 1 juni och den 22 juni 2021.
  Läs mer