Pågående planer

 • Bilden visar en karta där planområdet är markerat

  Sigtuna 2:251


  Ett förslag till detaljplan för fastigheten Sigtuna 2:251 och del av Sigtuna 2:249 var utställt för samråd mellan den 1 december 2021 och 17 januari 2022.
  Läs mer
 • Bilden visar preliminärt planområde

  Gnesta tätort, Centrumkvarteret


  Syfte med planen är att skapa en förnyelse av centrumkvarteret genom att möjliggöra för bostäder, verksamhetslokaler och centrumverksamhet. Utgångspunkten i planarbetet är utvecklingsplanen för Gnesta centrum.
  Läs mer
 • bilden visar preliminärt planområde

  Gnesta tätort, Ålsta


  Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna att bygga mellan 60 och 70 bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus. Projektet kan ses som en fristående fortsättning på Vackerby trädgårdsstad.
  Läs mer
 • Bilden visar ungefärligt planområde

  Detaljplan för Solbacka, del av Jättna 1:7


  Detaljplanen som tas fram för Solbacka syftar till att pröva möjligheterna att bygga bostäder med bostadsrätt i form av radhus och/eller villor för året runt-boende i området.
  Läs mer
 • del av planområde Norsborg 1:1

  Norsborg 1:1, Björnlunda, vid skolan


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 20-30 bostäder i form av radhus, kedjehus och /eller friliggande villor.
  Läs mer
 • översikt över planområdet

  Gnesta tätort, Vackerby trädgårdsstad – ny stadsdel


  Vackerby trädgårdsstad kallas den nya stadsdel som planeras i norra delen av Gnesta tätort. Området är tänkt att rymma runt 600 nya bostäder, ett litet torg och en förskola.
  Läs mer
 • Bilden visar en illustrationsplan

  Gnesta tätort, Mejerigatan – ny bostadsbebyggelse


  Förslag till detaljplan för fastigheten Gnesta 16:8 med flera syftar till att skapa byggrätter för ungeför 230 lägenheter i centrala Gnesta.
  Läs mer