Plankarta

Ändring av detaljplan Käxle, Stjärnhov

Ett förslag till ändring av detaljplan för Käxle 1:24, 1:32, 1:16 samt 12:1 för att bekräfta rådande förhållanden.

Planförslaget syftar till att bekräfta befintlig bostadsbebyggelse för tre fastigheter invid Käxlevägen och för en befintlig enskild fastighet åter medge bebyggelse.

Detaljplanen antogs i samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-17 och vann laga kraft 2020-07-10.

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas.