bilden visar preliminärt planområde

Gnesta tätort, Ålsta

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna att bygga mellan 60 och 70 bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus. Projektet kan ses som en fristående fortsättning på Vackerby trädgårdsstad.

Det aktuella projektområdet är beläget invid Mariefredsvägen, i anslutning till Vackerby trädgårdsstad, cirka 1 600 meter norr om centrala Gnesta. I takt med att Gnesta tätort försätter växa förväntas området tillsammans med Vackerby trädgårdsstad bli en integrerad del i Gnesta tätort.

Det aktuella planområdet är en del av Ålsta 1:3 och omfattar cirka 5,5 hektar. Marken används idag som Jordbruksmark. Området är kuperat och sluttar in mot mitten och samtidigt ner mot Frösjön.

Planprocessen med pil som visar att just nu är vi i skedet mellan planstart och samråd