Bilden visar preliminärt planområde

Gnesta tätort, Centrumkvarteret

Syfte med planen är att skapa en förnyelse av centrumkvarteret genom att möjliggöra för bostäder, verksamhetslokaler och centrumverksamhet. Utgångspunkten i planarbetet är utvecklingsplanen för Gnesta centrum.

Ägaren till fastigheten Gnesta 36:11, Gnesta Centrumfastigheter AB har önskar pröva möjligheten att bygga bostäder och verksamhetslokaler genom att helt eller delvis riva befintliga byggnader.

Planprocessen med pil som visar att just nu är vi i skedet planstart