Bilden visar planområdet

Gnesta tätort, Utfart Stenstagatan

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Gnesta 4:1 – utfart Stenstagatan har varit utställt för Granskning mellan den 27 september och den 18 oktober 2021.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utfart från Stenstagatans östra del till Östra storgatan. I gällande detaljplan finns en bestämmelse om utfartsförbud. Planen syftar därför till att ta bort utfartsförbudet. Planarbetet bedrivs med så kallat standardförfarande.

Planprocessen med pil som visar att just nu är vi i skedet mellan granskning och antagande