översikt över planområdet

Gnesta tätort, Vackerby trädgårdsstad – ny stadsdel

Vackerby trädgårdsstad kallas den nya stadsdel som planeras i norra delen av Gnesta tätort. Området är tänkt att rymma runt 600 nya bostäder, ett litet torg och en förskola.

Ett förslag till detaljplan för Vackerby trädgårdsstad, del av vackerby 7:1 med flera har varit utställt för samråd mellan den 21 november 2021 och 9 januari 2022.

Detaljplanens syfte är att skapa ett nytt område i Gnesta tätort, Vackerby trädgårdsstad. Planen möjliggör drygt 600 bostäder, handel, förskola, nya parkområden, gång- och cykelvägar samt vägar. Målsättningen är att skapa en tilltalande boendemiljö enligt trädgårdsstadens principer, men i modern tappning, och ett område som uppmuntrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Området får en tydlig identitet när de offentliga ytorna och nya bostadshusen gestaltas i enlighet med ett medvetet förhållningssätt till Gnestas historiska och småskaliga karaktär.

Planprocessen med pil som visar att just nu är vi i skedet mellan samråd och granskning