Infrastruktur

Infrastruktur är system av anläggningar som vägar, järnvägar, elnät och fibernät. Utan infrastrukturen skulle vårt moderna samhälle inte fungera.

Infrastrukturen förser samhället med viktiga funktioner - som att kunna förflytta sig. På senare tid har fiber blivit en allt viktigare del av infrastrukturen.

Vid Gnesta station stannar både regiontåg och pendeltåg. I kommunen finns även många bussar.