Pågående projekt


  • Väg 57 Järna-Gnesta byggs om


    Nu har Trafikverket påbörjat ombyggnationen av väg 57 mellan Järna och Gnesta. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.
    Läs mer
  • Nu renoveras Klövetbron


    Renoveringen av bron över Klövasundet har startat. Det innebär att bron är avstängd för all trafik och att ingen båttrafik är tillåten genom sundet. För kanotister finns bryggor för upptagning. Den nya bron beräknas stå klar i slutet av 2024.
    Läs mer