2024-05-30
Trafikverket - bro Klövasundet

Bild: Trafikverket

Nu renoveras Klövetbron

Renoveringen av bron över Klövasundet har startat. Det innebär att bron är avstängd för all trafik och att ingen båttrafik är tillåten genom sundet. För kanotister finns bryggor för upptagning. Den nya bron beräknas stå klar i slutet av 2024.

Det var i januari 2023 som Trafikverket stängde av Klövetbron eftersom den inte ansågs säker. Bron ligger på väg 876 mellan Gnesta och Laxne. Nu har Trafikverkets entreprenör påbörjat arbetet med att riva bron. Sedan ska en ny byggas upp.

Renoveringen innebär att bron är helt avstängd - även för fotgängare och cyklislter. Också vattenområdet runt bron är avstängt. Därför kan inte heller båtar passera. För dem som paddlar kommer det att finnas bryggor på var sida om vägen så att kanoter kan lyftas upp och bäras över.

För mer information om renoveringen av Klövetbron se Trafikverkets webbsida, se relaterad information.