2024-05-30

Väg 57 Järna-Gnesta byggs om

Nu har Trafikverket påbörjat ombyggnationen av väg 57 mellan Järna och Gnesta. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

För att höja standarden ska Trafikverket bredda vägen och anlägga mitträffling. Sträckan mellan Mölnbo och Gnesta ska få ett stigningsfält som gör det lättare att passera långsamma fordon.

Gnesta får även en ny cirkulationsplats. Den kommer att ligga i utkanten av tätorten vid korsningen mellan väg 57, väg 506 och Harry Martinssons väg.

För mer information om renoveringen av väg 57 se Trafikverkets hemsida under Relaterad information.