Utbyggnad av bredband

I Gnesta kommun bygger Telia Company AB bredbandsnät. Tätorterna är färdigbyggda och nu genomförs utbyggnaden på landsbygden.

Telia har två bolag som bygger bredbandsnätet, Telia Öppen Fiber och Zitius.

Om utbyggnadsprocessen

Utbyggnaden sker etappvis. I vissa delar av kommunen är utbyggnaden klar, i andra delar pågår det eller har precis påbörjats. Så här ser processen ut:

  • Alla hushåll i området får ett erbjudande.
  • Intresserade hushåll gör en intresseanmälan. Läs mer på www.fibertillalla.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör tillräckligt många hushåll en intresseanmälan finns det ekonomiska förutsättningar att bygga ut.

  • Har tillräckligt många gjort intresseanmälningar får hushållet en orderbekräftelse om att byggnation kommer starta.
  • Utbyggnad påbörjas (om tillräckligt många hushåll anslutit sig).
  • Hushållen får en bredbandanslutning vid sin fastighet.
  • Hushållen väljer tjänsteleverantör.

Färdigbyggt i tätorterna Gnesta, Björnlunda och Stjärnhov

Status: Öppen Fiber byggt färdigt. Här har alla hushåll fått erbjudande, intresserade har skrivit avtal, fått sin anslutning och valt bredbandsleverantör.
Frågor: Kontakta Telia Öppen Fiber: www.oppenfiber.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Centrala Laxne

Status: Här har alla hushåll fått erbjudande, intresserade har skrivit avtal. Grävning har påbörjats.
Frågor: Kontakta Telia Öppen Fiber: www.oppenfiber.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kattnäs

Status: Här har alla hushåll fått erbjudande, intresserade har skrivit avtal. Grävning har påbörjats.
Frågor: Kontakta Zitius: www.zitius.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gnesta landsbygd - Gnesta mitt, Gnesta södra och Stjärnhov-Öllösa

Landsbygden har delats upp i tre områden; Gnesta mitt, Gnesta södra och Stjärnhov-Öllösa.

Status: Alla hushåll i områdena får ett erbjudande och Intresserade har möjlighet att göra intresseanmälan och skriva avtal. VIKTIGT: Utbyggnaden genomförs endast om tillräckligt många hushåll en intresseanmälan. Endast då finns det ekonomiska förutsättningar att bygga ut.
Frågor: Kontakta Zitius: www.zitius.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gnesta mitt
Gnesta södra
Stjärnhov-Öllösa